Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden

HRHM komt op voor de belangen van huurders van de woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen.

De Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) behartigt de gezamenlijke belangen van alle huurders van Woonpartners in Gouda, Waddinxveen, Moerkapelle, Boskoop, Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Dit doen wij
De HRHM is in huurderszaken gesprekspartner van Woonpartners namens alle huurders. Voor sommige besluiten van de woningcorporatie is eerst instemming nodig van de HRHM. Dit is wettelijk geregeld. De HRHM houdt zich onder meer ook bezig met de bouwafspraken die Woonpartners maakt met gemeenten. De HRHM volgt nauwlettend bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de zogenoemde Woonvisie die iedere gemeente maakt. De Woonvisie bevat de gemeentelijke plannen voor woningbouw.

Samen sta je sterker! Ook als huurder heb je rechten!

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie weet als geen ander wat er leeft in een complex/buurt, waar de dingen goed gaan en waar het beter kan of moet. Zeker bij onderwerpen die bewoners direct raken, zoals huurprijzen, servicekosten, onderhoud en leefbaarheid.
De bewonerscommissie behartigt de directe, gezamenlijke belangen van huurders van Woonpartners in een buurt of wooncomplex. De commissie is behalve aanspreekpunt voor huurderszaken, ook wegwijzer/vraagbaak voor de huurders.

Foto`s

De HRHM komt op allerlei plekken op voor de belangen van de huurders en wil weten wat hen bezighoudt. Contact met bewonerscommissies en individuele huurders is daarvoor erg belangrijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de jaarvergaderingen, waarvoor interessante sprekers worden uitgenodigd en waar voor huurders belangrijke onderwerpen worden besproken.